Search
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
  • :
  • :

کیان نامه

  • IMG_0740

به نام خالق کائنات

شاید که زتخمیر روان جوش شود
از قل قل آن ذهن دمى هوش شود
چون خاک شوى اى تو جهان پاک شوى
خوش وقت بود کسى که درگوش شود

قبل از آنکه حوادث سیاسى یا اقتصادى روز خود را بررسى یا مطالعه نماییم بهتراست آگاهى جدیدى نسبت به موقعیت خود پیدا کنیم .

ما در کجا زندگى میکنیم ؟

طرح این سوال به این منظور است که ذهن را از واقعیات روز مره محدود از شهر و محله و کشور ها به واقعیت عینى جدید بزرگتر و در قیاس عظیم تر منعطف داریم ، مقیاسهاى زمینى براى شما مقیاسى بسیار خرد است و تبعا و ناچارا منبعد از علایق و سلایق سالها و قرنها افکار ساخته و پرداخته انسانهاست ، افکارى که با نفوذ آنها در زندگى بشر مفهوم مکانها و شهر ها تغییر کرده است . این دگرگونى مفاهیم ، تلقى انسانها را از آزادى و آزادگى ، رفاه و حقوق بشر دستخوش تغییر کرده است .
پس ناچارا بشر در تبیین نظریات و اعمال طرق صالحه براى اداه امورخود در هرسطحى بازگشتى به انبان افکار سالها عقاید درست و نادرست بشر خواهدداشت ، اندیشه هایی که تعصب هاى کورکورانه در آنها گاه اثرات جبران ناپذیرى در زندگى یک فرد و شاید بعدها یک نسل داشته باشد .
اما موقعیت مورد نظر ما ، موقعیت مختصات کیهانى ما در مقیاس عالم بیکرانى است که زمین در آن ذره اى ناچیز تر از ناچیز است .
در بین بالغ بر صد تا چهارصد میلیارد ستاره کهکشان ما خورشید را در نظر آورید .
دربین میلیاردها کهکشان در کیهان ، کهکشان راه شیرى را درنظر آورید .
اکنون بشر با جستجو گر کپلر و برنامه هاى پیشرفته کامپیوترى موفق شده است منظومه اى مشابه منظومه شمسى ( موسوم به کپلر٩٠)را ردیابى وپیدا کند وشاید حیاتى جدید را .  درباره معادله دریک(drake equation)چه میدانیم؟ معادله اى که به منظور برآورد تعداد تمدن هاى غیر از کره زمین در فقط کهکشان راه شیرى در اخترزیست شناسى کشف شده است و این معادله نتیجه متحیر کننده اى بدست میدهد که آگاهى از آن خود در طرز فکر اثر مى گذارد .
و در نبوه حوادث بزرگ کائنات که میلیاردها سال نورى دورتر درحال وقوع است عمر محدود خود را محاسبه کنید تا دریابید که انسان در کیهان بی کران چگونه است . و شاید این پرسش درشما آغاز شود که دراین هیاهو انسان به کدام مقصد ، هدف و غایت خواهد رفت ؟ اما قصد ما پاسخ به این پرسش نیست و البته تخصص ماهم نیست ، لکن نفس اندیشه به موضوع باعث میشود انسان محتاط تر و کمى با مدّاقه به قضاوت هاى سیاسى اقتصادى و اجتماعى بنشیند . خصوصا در دورانى که اندیشه هاى تند و افراطى بشر همچنان قربانى میگیرد مثال در کشتار مسلمانان بوسنى ، ظهور دولتى موسوم به دولت اسلامى (داعش) کشتار در روهینگیا و یا شیوع و ظهور تندروى هایى ازین دست . همچنان که این اندیشه هاى مستقل از رحم تاریخ بیرون مى آیند ، خود دولتها نیز بعنوان بازیگران اصلی سیاست بین الملل بازوان اقتدار خود را در اختیار اندیشه هاى افراطى و تند قرار میدهند تا بقاى خود را تضمین کنند ،متاسفانه در این گذر زمانى قلمرویى را نمیتوان پیدا کرد که به نحوى ازاین قاعده مستثنى شده باشد . گروهى که مدعیان حقوق بشر هستند به بهانه هاى سیاسى خودشان مردم یمن را محاصره کرده اند و دراین بین کودک نوزاد و خوردسال یمنى نامفهوم از ازین روش برخورد سیاسى با وبا و قحطى روزگار سپرى میکند . دیگرى نور درخشان ولایت را در سیره امیر مومنان على (ع) یافته و منادی عدل على گونه میشود اما چون وقت آزمون فرامیرسد گویى حضور خارجى ندارد تا بیاید و عدالت را بر مردم مصیبت زده از قهر طبیعت که در زلزله دیگرگون شده اند روا دارد . براستى این دیده شدن ها و نادیده گرفتن ها قصه و حکایتى است که در مجال کوتاه این حقیر قاصر از قلم نیست . بهرجهت روزگارى است که بقول آن شاعر خوش طبع پارسى گو
چشم هارا باید شست
جور دیگر باید دید

و باید بزرگان بدانند که رسانه و سرعت خبرسانى و شیوه آگاهى تغییر کرده است و امروز هزار سال پیش نیست که واقعه نبرد هاى بشر در بوته دان حافظه مردگان ضبط گردد بلکه بشر به روشنى میبیند ، میشنود ، میخواند ، مى اندیشد و پاسخ مناسب میدهد و این تعامل جدید است که فرهنگ آینده مارا خواهد ساخت ، فرهنگى نوین که بیشتر از آنکه حکّام به نمایندگى از بشر واضع و مقنن آن باشند خود بشریت سازنده آن است .

توفیق و ارادت
مجتهد
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 6 =